seo.in-house.page-title seo.in-house.page-title
KHAI GIẢNG: 19/05/2024 TẠI TP.HCM

ĐỂ ỨNG PHÓ VỚI NHỮNG DIỄN BIẾN CỦA NỀN KINH TẾ, NHÀ QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP PHẢI LÀM GÌ?

Doanh nghiệp sẽ luôn phải đối phó với những diễn biến ngày càng phức tạp trong quá trình phát triển, nhưng với tốc độ thay đổi hiện nay, các doanh nghiệp cần phải có hiểu biết sâu hơn nữa về mảng quản trị doanh nghiệp. Tuy nhiên, xét trên phạm vi rộng hơn, với những rủi ro mới trong đó có cạnh tranh hay thị trường, các chủ doanh nghiệp sẽ cần phải tham gia nhiều hơn nữa vào hoạt động của doanh nghiệp so với trước đây. Với yêu cầu phải có thêm những quan điểm mới về lựa chọn chiến lược và những rủi ro liên quan tới sự đột phá, một số doanh nghiệp đang tiếp thu những quan điểm bên ngoài và có một cái nhìn toàn diện hơn về những rủi ro chiến lược mà doanh nghiệp của họ đang đối mặt.
 
Ngoài ra, các doanh nghiệp này cũng thảo luận thường xuyên hơn về sự đột phá và kế hoạch thúc đẩy hay ít nhất đón đầu những chuyển đổi lớn trong tương lai. Thách thức công tác quản trị ở các công ty tư nhân bao quát trên một phạm vi rộng, dù theo thiên hướng quản trị nào thì phần lớn các công ty tư nhân đều đang phải đối mặt với những thách thức mới phát sinh liên quan đến đột phá công nghệ và các mối đe dọa cạnh tranh tới mô hình kinh doanh hiện tại của mình. Giám đốc điều hành Trung tâm Hiệu quả Quản trị (Board Effectiveness) thuộc Deloitte LLP Maureen Bujno nhận định: “Như chúng ta đều biết, bước tiến công nghệ nhanh chóng và phương thức công nghệ tạo ra sự đột phá trong hoạt động kinh doanh đang trở thành thách thức đối với doanh nghiệp tư nhân. Như vậy, khi nói đến quản lý rủi ro chiến lược, công nghệ gần như sẽ là ưu tiên số một đối với mọi doanh nghiệp.”
 

Thiet-ke-khong-ten-1.png
Công nghệ là ưu tiên số một với mọi doanh nghiệp trong quản lý rủi ro chiến lược. (Photo freepik.com)


Nhân tài là một khía cạnh khác cần được hội đồng quản trị chú ý tới. Nhu cầu nhân sự đang thay đổi đáng kể khi công nghệ mới bắt đầu phát triển. Nếu các công ty tư nhân không có tư duy chiến lược về những kỹ năng cần thiết trong tương lai, họ có thể hạn chế tiềm năng tăng trưởng của chính mình. Bên cạnh đó, khi tiếp tục mở rộng phạm vi hoạt động ra toàn cầu, doanh nghiệp tư nhân sẽ ngày càng cần tới những lãnh đạo doanh nghiệp am hiểu các hoạt động cũng như thông lệ kinh doanh quốc tế.
 
Khi đề cập đến vấn đề cải thiện các mô hình quản trị, các nhà lãnh đạo doanh nghiệp tư nhân nên dành thời gian để nhận diện những bước chuyển lớn trên thị trường và xây dựng những kịch bản khác nhau trong đó một nhân tố cạnh tranh không ngờ tới hoặc những rủi ro khác có thể làm chao đảo hoạt động kinh doanh cốt lõi. Các lãnh đạo doanh nghiệp cũng cần đảm bảo rằng bất kỳ sáng kiến ứng dụng công nghệ mới nào cũng phải đề ra mục tiêu rõ ràng, ví dụ như giải quyết vấn đề hiện tại hoặc hướng đến một phân khúc mới trên thị trường.
 

Thiet-ke-khong-ten-2.png
Bất kỳ sáng kiến ứng dụng công nghệ mới nên có mục tiêu. (Photo freepik.com)


Quản trị rủi ro là một lĩnh vực mà doanh nghiệp thường không theo kịp sự phát triển của toàn thị trường nói chung. Tuy nhiên, hiện tại, các doanh nghiệp đang có nhiều tiến bộ đáng kể để thu hẹp khoảng cách này. Trước đây, rủi ro thường được quản lý độc lập theo từng đơn vị kinh doanh và hậu quả là phương thức quản lý rủi ro phân tán khiến tổ chức thiếu đi nhận thức cũng như chia sẻ thông tin.
 
Bunjo đề xuất HĐQT các công ty tư nhân cần phải rà soát cơ cấu tổ chức doanh nghiệp ít nhất mỗi năm một lần để cân nhắc các vị trí chủ chốt, hiểu rõ về các chương trình phát triển hiện tại và xác định những người có thể đảm nhận một số vai trò nhất định trong nội bộ khi cần thiết.
 


Theo Deloitte
 

GLP_vi-2.png


Chương trình lãnh đạo hội tụ tinh hoa quản trị của thế giới,
do PACE và các đối tác danh tiếng toàn cầu phối hợp triển khai
bằng tiếng Việt cho doanh nhân Việt. Hoàn tất chương trình, các Học viên
sẽ được cấp Chứng chỉ GLP cùng với Chứng chỉ Mini-MBA
của Đại học George Washington.

 

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN NGAY